Pages

Laporan Bahasa Sunda

Jumat, 01 Februari 2013

Berikut saya berikan contoh laporan dalam bentuk bahasa Sunda. Silahkan baca, kalo mau copas izin dulu ya di komentar!"LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KAGIATAN SABA BUDAYA KARANG TARUNA KOMUNITAS PEMUDA JETAK (KOPAJA) KA YOGYAKARTA"

A.    KASANG TUKANG
Didasarkeun ku disusunna program kerja Karang Taruna, oge kusabab sakumaha kauninga ku urang sadaya yen teu tiasa kawilang pentingna  kagiatan wisata saperos anu parantos diayakeun ku urang sadaya, anu dina danget ieu nyaeta kagiatan wisata atanapi saba budaya. Ngaliwat kagiatan ieu urang sadaya parantos kenging kasugemaan salaku pribadi Anggota sarta Pangurus Karang Taruna anu tos sakitu lamina ngalaksanakeun pancenna diantarana ngalaksanakeun kagiatan rutin oge kagiatan sejenna. Panginten masih seueur kakirangn dina eta kagiatan. Mugi-mugi kagiatan ieu ngagaduhan mangpaat keur ayana peran serta pamuda pamudi dina pembangunan masyarakat.

B.     TUJUAN KAGIATAN
Aya oge tujuan diayakeunna ieu kagiatan nyaeta :
1.      Nyugemakeun pribadi Anggota sarta Pengurus karang taruna
2.      Nambah wawasan sarta numbuhkeun rasa saling ngahargaan antar anggota sarta Pengurus karang taruna
3.      Ngenalkeun sarta nunjukkeun kakayaan budaya nyaeta pariwisata anu digaduhan ku urang supados nyiptakeun rasa tanggung jawab kanggo ngajaga sarta ngalestarikeunana.


C.    NAMI KAGIATAN
Nami ieu kagiatan  nyaeta “WISATA KARANG TARUNA KOMUNITAS PEMUDA JETAK KOPAJA )”


D.    WAKTOS SARENG TEMPAT KAGIATAN
     Kegiatan ieu bade dilaksanakeun dina:
Dinten  : Sabtu wengi dugi ka Minggu enjing
Kaping  : 26 - 27 September 2012
Waktos : Tabuh 21.00 WIB – 02.30 WIB
Tempat : Balai Dusun Jetak ( Pertiluan kaler Dusun Jetak )

E.     PESERTA
Peserta dina ieu kagiatan nyaeta:
1.    Panitia : 7 Urang
2.     Peseta : 22 Urang
Jumlah Sadayana : 29 Urang

F.     OBYEK WISATA
a.       Pantai Parangtritis
b.      Kaliurang
c.       Malioboro


G.    SUSUNAN PANITIA
Terlampir


H.    RINCIAN ANGGARAN
Terlampir

PANUTUP

Sakitu laporan kagiatan anu tiasa ku sim kuring dugikeun supados iasa diuninga ku pihak-pihak anu aya paalina sareng ieu kagiatan. Partisipasi, kerjasama oge banuan I unggal pihak anu parantos ngabantos kana suksesna ieu kagiatan, sim kuring ngahaturkeun nuhun kasadayana.


Kuningan, 28 November 2012
     Ketua Pelaksana Sekretaris      
Moch. Yesvi AlawiyahLampiran I
SUSUNAN PANITIA
KAGIATAN WISATA KARANG TARUNA KOMUNITAS PEMUDA JETAK (KOPAJA)
1. Pelindung : Bpk. SUNARYO
2. Pembina&penasihat : Bpk. AHMAD KUDJAINI
3. Ketua Panitia : MOCH. ALFIYAN
4. Sekretaris Panitia : DENI SETIAWAN
5. Bendahara Panitia : M. AKHSIN
6. Seksi Acara : M. AKHIYAT
7. Seksi Konsumsi : UMAMI FAIZAH
8. Seksi P3K : M. ASFAN, M. YAHYA
9. Seksi Pubdok : AMAR MAKRUF


Lampiran II
RINCIAN ANGGARAN
Pemasukan
a. Kas Karang Taruna : Rp. 726.000
b. Dana Peserta : Rp. 1.800.000
c. Kontribusi Panitia : Rp. 400.000
d. Sisa DP : Rp. 100.000 +
Total nu asup : Rp. 3.026.000
Pengeluaran
1. Travel bus : Rp. 2.300.000
2. Kanggo sopir dan kondektur : Rp. 100.000
3. Tiket asup Pantai Parangtritis : Rp. 80.000
4. Tiket asup Kaliurang : Rp. 75.000
5. Parkir Bus 3 tempat (3 x Rp. 10.000) : Rp. 30.000
6. Snack + Cai Aqua : Rp. 113.000
7. ATK : Rp. 30.000
8. Tambahan untuk Sopir & Kondektur(Rokok,dll.) : Rp. 30.400
9. Obat-obatan / P3K : Rp. 40.000
10. Lain – lain : Rp. 10.000 +
Total Pengeluaran : Rp. 2.808.000
TOTAL ANGGARAN : Total Pemasukan - Total Pengeluaran
: Rp. 3.026.000 - Rp. 2.808.000
Sisa : Rp 218.000


6 komentar:

1. Anda boleh berkomentar memakai 'Name/URL'
isi kolom Name dengan 'keyword' blog anda! guna optimasi blog
2. Jangan SPAMMING!!!
3. Dan jangan masukkan LINK aktif

Silahkan berkomentar! Terimakasih